Fællesarrangementer

I årets løb har vi mange og gode traditioner, men samtidig er der selvfølgelig også plads til nye ideer og aktiviteter.

Traditioner og fester

For tiden er vi glade for i løbet af året at kunne se frem til blandt andet følgende aktiviteter og arrangementer:

  • Fødselsdags- og nytårsfest i januar - arrangement med gudstjeneste, festmiddag og underholdning.
  • Forårs- og løvfaldstur i bus, hvor vi kommer rundt og nyder det smukke landskab og får et kaffebord eller et måltid undervejs.
  • Eftermiddagsgudstjenester med efterfølgende kaffebord med underholdning.
  • Havefest omkring Sct. Hans, hvor vi nyder Politiorkesterets musik og bagefter hygger os med spisning og fællessang.
  • Høstfest med høstgudstjeneste, festmiddag og underholdning.
  • Et antal hyggeeftermiddage i løbet af året, hvor vi nyder køkkenets kaffebord og underholdes på forskellig vis.
  • Bankospil i Klostervængets spisestue.
  • Julefrokost i hver af de tre afdelinger.

Aktuelle arrangementer

Beboerrådet, der er arrangør af vore fælles arrangementer, laver hvert halvår en kalender, hvor de kommende arrangementer præsenteres.

Kalenderen og indbydelser til de aktuelle arrangementer vil altid være at finde på vore 9 opslagstavler, der er fordelt rundt i alle afdelinger.