Klosterkirken

Hver søndag kl. 16.00 - bortset fra i skolernes sommerferie - er der gudstjeneste i Randers Klosterkirke.

Klosterkirken drives i samarbejde med Sct. Mortens Sogn, og det er således præsterne ved Sct. Mortens Sogn, der holder gudstjenesterne i Klosterkirken. Den aktuelle gudstjenesteliste kan derfor ses på Sct. Mortens Sogns hjemmeside. Her fremgår også andre aktiviteter i kirken og sognet.

Der holdes morgenandagter et par gange om ugen i de sommerferieuger, hvor der ikke er gudstjenester og i adventstiden.

Der holdes desuden særlige plejehjemsgudstjenester en gang om måneden. Disse holdes ikke i kirken, men i Havestuen i Plejeafdelingen.

Klosterkirken bruges også hyppigt ved bisættelser og andre kirkelige handlinger, ligesom Kirkens Korshær en gang månedligt bruger kirken til korshærsgudstjeneste.