Klosterkirken

Hver søndag kl. 16.00 - bortset fra et par måneder i højsommeren - er der gudstjeneste i Randers Klosterkirke.

Klosterkirken drives i samarbejde med Sct. Mortens Sogn, og det er således præsterne ved Sct. Mortens Sogn, der holder gudstjenesterne i Klosterkirken. Den aktuelle gudstjenesteliste kan derfor ses på Sct. Mortens Sogns hjemmeside.

Klosterkirken bruges også hyppigt ved bisættelser og andre kirkelige handlinger, ligesom Kirkens Korshær en gang månedligt bruger kirken til korshærsgudstjeneste.