Træning

Vores terapeuter tilbyder træning med de beboere, der visiteres hertil. Træningen foregår dels i vores træningslokale i Østfløjen og dels i beboerens egen lejlighed.

Træningen kan både ske i form af styrke- og balancetræning og som træning i almindelige daglige færdigheder.

For alle beboere er det muligt at bruge vores træningslokale til selvtræning.

Udover den visiterede træning er der for alle mulighed for at deltage i fælles gymnastik.