Boliger på Randers Kloster

Der er tre forskellige boligtyper på Randers Kloster. Vi har en privat afdeling, hvor personer over 60 år kan leje en lejlighed, og to afdelinger med visiterede boliger, hvor vi har driftsoverenskomst med Randers Kommune.

Der er noget forskellige betingelser for at komme i betragtning til en lejlighed i vore tre forskellige afdelinger.

Du kan her nedenfor se, hvordan du skal forholde dig, hvis du er interesseret i at komme i betragtning til en af vore almindelige lejligheder i Randers Kloster, i en af vore døgnbemandede ældreboliger i Klostervænget eller i en af vore plejeboliger i Plejeafdelingen.