Lejlighed på Randers Kloster

Hvis du er interesseret i at  komme til at bo i den private del - det "gamle" Randers Kloster, skal du henvende dig til forstanderen, der træffes på Klosterkontoret efter aftale. Aftale kan træffes på telefon 87 12 48 12.

Betingelserne for at komme i betragtning er, at man er fyldt 60 år og er så frisk og selvhjulpen, at man kan have glæde af en af disse boliger.

Ved henvendelse til forstanderen, vil man blive inviteret til en samtale, hvor der vil blive givet en orientering om Klosteret, vores tilbud og faciliteter samt vilkårene for at bo her. Der vil herefter være mulighed for at blive skrevet op til en ledig lejlighed.

Man kan ikke blive skrevet op, før man aktuelt er interesseret i at overtage en ledig lejlighed.

Vi gør opmærksom på, at der er mange interesserede, så chancerne for at komme i betragtning er små.