Plejebolig i Plejeafdelingen

Lejlighederne i Plejeafdelingen er plejeboliger med tilknyttet plejepersonale.

Disse lejligheder drives efter driftsoverenskomst med Randers Kommune.

Det betyder, at det er Randers Kommunes visitationsenhed, der tager stilling til, hvem der kan få tilbudt en lejlighed her.

Hvis du har ønske om en lejlighed i Plejeafdelingen, skal du derfor henvende dig til Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Her vil der blive taget stilling til, om du er berettiget til en plejebolig, og du kan derefter ønske, at boligen skal være i Randers Klosters Plejeafdeling. Beboere på Randers Kloster og i Klostervænget, der kan visiteres til en plejebolig, har fortrinsret til plejeboligerne frem for ansøgere udefra.

Du er selvfølgelig også velkommen til at henvende dig til os på Randers Kloster, hvis du vil vide mere om vore boliger.