Om vores boliger

Der er tre forskellige boligtyper på Randers Kloster. Vi har en privat afdeling, hvor personer over 60 år kan leje en lejlighed, og to afdelinger med visiterede boliger, hvor vi har driftsoverenskomst med Randers Kommune.

Med tre forskellige afdelinger har vi mulighed for at tilbyde både friske og plejekrævende ældre en lejlighed.

Hvordan får jeg en bolig?

Der er noget forskellige betingelser for at komme i betragtning til en lejlighed i vore tre forskellige afdelinger.

Du kan her nedenfor se, hvordan du skal forholde dig, hvis du er interesseret i at komme i betragtning til en af vore almindelige lejligheder i Randers Kloster, i en af vore døgnbemandede ældreboliger i Klostervænget eller i en af vore plejeboliger i Plejeafdelingen.

Praktiske forhold

I forbindelse med såvel ind- som udflytning er der en lang række praktiske forhold, der skal klares.

Vi udleverer ved indflytning til alle nye beboere en lille pjece, hvor der gives en række praktiske oplysninger.

Ved indflytning i Randers Klosters private boliger aftales de praktiske forhold med forstanderen og ved indflytning i Klostervænget eller Plejeafdelingen aftales der med plejepersonalet eller afdelingslederen.

Ved fraflytning og tømning af lejligheder beder vi om, at man ikke bruger vore affaldscontainere til storskrald, men højest efterlader en sæk affald.