Praktiske forhold

I forbindelse med såvel ind- som udflytning er der en lang række praktiske forhold, der skal klares.

Vi udleverer ved indflytning til alle nye beboere en lille pjece, hvor der gives en række praktiske oplysninger.

Ved indflytning i Randers Klosters private boliger aftales de praktiske forhold med forstanderen og ved indflytning i Klostervænget eller Plejeafdelingen aftales der med plejepersonalet eller afdelingslederen.

Ved fraflytning og tømning af lejligheder beder vi om, at man ikke bruger vore affaldscontainere til storskrald, men højest efterlader en sæk affald.