Handicapvenlige adgangsforhold

Der er mulighed for at komme til alle lejligheder og fælles faciliteter, uden at man skal benytte trapper.

Vi har i alt 6 elevatorer i hele komplekset, hvilket er med til at sikre, at der er handicapvenlige adgangsforhold over alt i hele huset.