Hvorfor arbejde her?

På Randers Kloster vil vi:

  • Yde hver enkelt beboer den bedste pleje og omsorg med respekt for deres behov og aktuelle livssituation
  • Bevare de gamle dyder i plejearbejdet – og samtidig være med på den nyeste udvikling
  • Forvente at alle ansatte yder deres bedste – og give gode muligheder for faglig udvikling
  • Give plads til at gode ideer kan føres ud i livet
  • Have det rart med beboerne og hinanden, når vi er på arbejde

Hvis du synes, at det lyder rigtigt for dig - så er det derfor, du skal arbejde på Randers Kloster.
Er du endvidere kendetegnet ved begreberne stabil og fleksibel - så er du også den rigtige for os.

Vi er meget opmærksomme på, at personalets trivsel er en forudsætning for beboernes trivsel. Vi arbejder derfor målrettet for at undgå stress og nedslidning, og vi har i den forbindelse udarbejdet en stresspolitik.

Vi kan endvidere tilbyde vore ansatte et par værdifulde personalegoder:

Fri fitness - Vores træningslokale er til fri disposition for alle ansatte.

Tilbud om sygeforsikring - vil tilbyder alle fastansatte, at de gennem klosterets forsikringsselskab kan tegne en sygeforsikring til en attraktiv pris.

Endelig skal værdien af at have sit daglige arbejde i de smukke og velholdte bygninger ikke undervurderes.