Beboer- og pårørenderåd

På Randers Kloster har vi et beboerråd, der dækker alle vore tre afdelinger; Plejeafdelingen, Klostervænget og Klosterboligerne.

Beboerrådet har til opgave at varetage beboernes interesser i forhold til Klosterets ledelse og bestyrelse og i det hele taget virke til fordel for beboerne. Rådet varetager derfor bl.a. opgaverne som beboer- og pårørenderåd for Klostervænget og Plejeafdelingen, men står også som arrangør for arrangementer for alle tre afdelinger.

Rådet er sammensat af beboere fra Klosteret, Plejeafdelingen og Klostervænget, pårørende fra Klostervænget og Plejeafdelingen samt Klosterets ledelse.

Beboerrådets møder ledes og indkaldes af forstanderen.

Beboerrådets vedtægter er senest revideret i januar 2015.