Historie

Randers Kloster er blandt byens ældste institutioner med over 450 års spændende historie på bagen.

Randers Kloster tilhører familien af borgerlige klostre, hospitaler og stiftelser i Danmark. Du kan læse mere om klostre, hospitaler og stiftelser i Danmark her.

Randers Kloster – eller Randers Hospital, som det oprindeligt hed – er oprettet på ordre fra Kong Christian III, der udstedte den første fundats 10. december 1558. Baggrunden for oprettelsen var reformationen, der gjorde en ende på de katolske klostre, der blandt andet gjorde en stor indsats for syge, fattige og gamle.
Da kongen ved reformationen overtog kirkens rigdomme, var det naturligt at han også overtog de opgaver, som kirken havde løst. Derfor blev der i Randers – som i en række andre byer – oprettet et hospital, der skulle varetage disse opgaver.

Randers Hospital eller Randers Kloster, som det kom til at hedde i 1949, har gennem historien haft mange forskellige opgaver og beboergrupper. Et fælles kendetegn har dog været, at huset har tilbudt bolig til mennesker, der af forskellige grunde ikke havde mulighed for at tage vare på sig selv. Det har kunnet være på grund af fattigdom, sygdom – herunder sindssygdom, alder eller krigsskader.

I vores nugældende fundats hedder det, at det er Klosterets formål at yde kvinder og mænd, der er hjemmehørende i Jylland, bolig på Klosteret under betryggende forhold.

Klosteret har gennem hele husets historie været beliggende på den nuværende adresse, men der er ikke nogle af de oprindelige bygninger tilbage. De ældste af de nuværende bygninger er fra 1860’erne og så er der bygget til i 1900, 1967, 1989 og 1997.