Relevante links

Her er en lille liste over forslag til andre interessante steder på internettet - steder, der på en eller anden måde har relevans i forhold til Randers Kloster.

Randers Kloster indgår i familien af borgerlige klostre og stiftelser i Danmark. Foreningen af forstandere for disse klostre og stiftelser har en hjemmeside, der præsenterer samtlige stiftelser og klostre.

I vores umiddelbare nærhed ligger to øvrige stiftelser: Den Hørningske Stiftelse og Støvringgaard Kloster.

I Aarhus ligger det gamle Vor Frue Kloster, der har denne hjemmeside.

Randers Kloster har et tæt samarbejde med Randers Kommune om driften af Klostervænget og Plejeafdelingen. Randers Kommune har lavet en ældreportal, hvor man kan læse meget om kommunens tilbud og service på ældreområdet.

Klosterkirken drives i et godt samarbejde med Sct. Mortens Kirke. Sct. Mortens Sogn har også sin egen hjemmeside, hvor man kan læse om tilbud og aktiviteter i sognet. Hjemmesiden kan ses her.

Der findes en lang række af foreninger og organisationer, der henvender sig til ældre. Her skal kun nævnes Ældresagen, der er en forening, der arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfyldt liv, uanset alder. Ældresagens hjemmeside kan ses her.