Tilsyn

Der er adskillige offentlige myndigheder, der førere tilsyn med forskellige dele af klosterets virke.

Vi har tilsyn fra offentlige myndigheder på adskillige områder:

  • Randers Kommunes tilsyn med pleje og omsorg
  • Styrelsen for patientsikkerhed
  • Fødevarestyrelsen
  • Brandsikkerhed
  • Arbejdstilsyn
  • Elevatorer

Se nedenfor om indholdet i de enkelte tilsyn og de seneste tilgængelige tilsynsrapporter.

Randers Kommune skal føre tilsyn med alle ældrecentre og plejeboligenheder.

Randers Kommune har valgt at lade firmaet Hjortshøj Care varetage tilsynet på kommunens vegne.

Tilsynet kommer uanmeldt - én gang om året. Den seneste tilsynsrapport  er fra august 2020

Tilsynet blev tidligere varetaget af embedslægeinstitutionen og kom tidligere som hovedregel én gang om året. Nye regler betyder , at tilsynet nu er risikobaseret og gennemføres dels på baggrund af tilfældig udtrækning og dels på baggrund af vurderet risiko.

Vi har senest haft tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed den 4. december 2017. Rapporten kan læses her: Tilsynsrapport 2017

Vi har et modtagekøkken i Klostervænget og et i hver af de tre afsnit i Plejeafdelingen.

Det betyder, at vi modtager i alt fem tilsynsrapporter.

De aktuelle og tidligere rapporter kan hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at vi tilrettelægger arbejdet så det foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne, så arbejdsskader og ulykker så vidt muligt kan undgås.

Tilsynet foregår såvel ved anmeldte som uanmeldte besøg.

Vi har i alt 6 elevatorer, der sikrer, at det er muligt at komme overalt i huset uden at skulle benytte trapper.

Vores elevatormontører har månedligt tilsyn med alle elevatorer og desuden er der kontrol fra autoriseret firma efter lovens bestemmelser herom.

I hele huset er der installeret automatisk brandalarmeringsanlæg, sprinkleranlæg m.v.

Der føres de lovpligtige kontroller med disse anlæg.

Desuden fører Randers Kommune uanmeldt brandtilsyn.