Tilsyn

Der er adskillige offentlige myndigheder, der førere tilsyn med forskellige dele af klosterets virke.

Vi har tilsyn fra offentlige myndigheder på adskillige områder:

  • Randers Kommunes tilsyn med pleje og omsorg
  • Styrelsen for patientsikkerhed
  • Fødevarestyrelsen
  • Brandsikkerhed
  • Arbejdstilsyn
  • Elevatorer

Se nedenfor om indholdet i de enkelte tilsyn og se de seneste tilgængelige tilsynsrapporter

Kommunalt tilsyn

Tilsynet er tidligere kommet såvel uanmeldt som anmeldt - begge dele en gang om året.

Fra 2011 er ordningen ændret, således at der kun kommer et årligt uanmeldt tilsyn.

Den seneste rapport fra det kommunale tilsyn kan læses her: Kommunalt tilsyn 2017 

Styrelsen for patientsikkerhed

Tilsynet blev tidligere varetaget af embedslægeinstitutionen og kom tidligere som hovedregel én gang om året. Nye regler betyder , at tilsynet nu er risikobaseret og gennemføres dels på baggrund af tilfældig udtrækning og dels på baggrund af vurderet risiko.

Vi har senest haft tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed den 4. december 2017. Rapporten kan læses her: Tilsynsrapport 2017

Fødevarestyrelsen

Vi har et modtagekøkken i Klostervænget og et i hver af de tre afsnit i Plejeafdelingen.

Det betyder, at vi modtager i alt fem tilsynsrapporter.

De aktuelle og tidligere rapporter kan hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Øvrige tilsyn

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at vi tilrettelægger arbejdet så det foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne, så arbejdsskader og ulykker så vidt muligt kan undgås.

Tilsynet foregår såvel ved anmeldte som uanmeldte besøg.

Elevatorer

Vi har i alt 6 elevatorer, der sikrer, at det er muligt at komme overalt i huset uden at skulle benytte trapper.

Vores elevatormontører har månedligt tilsyn med alle elevatorer og desuden er der kontrol fra autoriseret firma efter lovens bestemmelser herom.

Brandsikkerhed

I hele huset er der installeret automatisk brandalarmeringsanlæg, sprinkleranlæg m.v.

Der føres de lovpligtige kontroller med disse anlæg.

Desuden fører Randers Kommune uanmeldt brandtilsyn.