Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med, om de sundhedsmæssige forhold i plejearbejdet lever op til reglerne.

Tilsynet blev tidligere varetaget af embedslægeinstitutionen og kom tidligere som hovedregel én gang om året. Nye regler betyder , at tilsynet nu er risikobaseret og gennemføres dels på baggrund af tilfældig udtrækning og dels på baggrund af vurderet risiko.

Vi har senest haft tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed den 4. december 2017. Rapporten kan læses her: Tilsynsrapport 2017