Embedslægens tilsyn

Embedslægeinstitutionen fører tilsyn med, om de sundhedsmæssige forhold i plejearbejdet lever op til reglerne.

Tilsynet kommer uanmeldt - som hovedregel én gang om året. Nye regler betyder dog, at tilsynet gradueres efter behov.

Vi har senest haft tilsyn fra embedslægen i foråret2015. Rapporten kan læses her: Embedslægerapport 2015