Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen fører tilsyn med både vores centralkøkken og modtagekøkkenerne.

Vi har et modtagekøkken i Klostervænget og et i hver af de tre afsnit i Plejeafdelingen.

Det betyder, at vi modtager i alt fem tilsynsrapporter.

De aktuelle og tidligere rapporter kan hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside