Kommunalt tilsyn

Randers Kommune fører tilsyn med, om vi lever op til lovgivningen inden for de områder, hvor vi har driftsoverenskomst med kommunen, det vil sige Klostervænget og Plejeafdelingen.

Tilsynet er tidligere kommet såvel uanmeldt som anmeldt - begge dele en gang om året.

Fra 2011 er ordningen ændret, således at der kun kommer et årligt uanmeldt tilsyn.

Den seneste rapport fra det kommunale tilsyn kan læses her: Kommunalt tilsyn 2017