Indbo- og ansvarsforsikring

Gennem det forsikringsselskab, som vi bruger på Randers Kloster, har vi mulighed for at tilbyde beboerne i alle afdelinger at tegne deres indbo- og ansvarsforsikring i en fælles forsikring.

Det betyder, at hver beboer ikke får sin egen police, men er optaget på den fælles police, hvilket gør forsikringen billigere for hver enkelt.

Prisen for forsikringen afhænger af, hvor stor indbosum man ønsker dækket. Henvendelse om pris og ønske om at tegne forsikringen kan ske til Klosterkontoret - evt. via personalet.