Mad fra køkkenet

På denne side kan du læse om tilbud fra vores køkken. Ved valg af undersider nederst på siden kan du vælge, om du vil læse om mad til beboerne i Plejeafdelingen, i Klostervænget eller i Randers Kloster.

Vores køkken er et såkaldt modtagekøkken, idet vi modtager noget af maden fra Randers Kommunes centralkøkken, Madservice Kronjylland. Det drejer sig om kød og sovs - tilbehør hertil samt biretter, desserter samt øvrige måltider laver vi selv.

Det er også vores eget køkken, der tilbereder de dejlige festmiddage til vore fælles fester.

Salg fra køkkenet

Køkkenet driver et lille udsalg ved Klostervængets spisestue. Åbningstid omkring spisetid. Her kan købes de mest nødvendige dagligvarer.

Det er muligt ved henvendelse til køkkenet at købe smørrebrød og kager m.v. Bestilling skal ske senest dagen før kl. 12 - ved levering i weekenden senest torsdag kl. 12.

Køkkenet kan også sørge for servering ved mindesammenkomster i forbindelse med bisættelser m.v.

Vi tilbyder også at holde kurser, arrangementer m.v. i vore mødelokaler og festsalen, når vi ikke selv bruger dem, og køkkenet kan også i den forbindelse levere, morgenkaffe, frokost m.v.

Henvendelse herom kan ske til Klosterkontoret på tlf. 87 12 48 12 eller til køkkenet på tlf. 87 12 48 28.

Mad til beboere i Plejeafdelingen

Beboerne i Plejeafdelingen modtager al deres forplejning fra vores køkken, såvel hovedmåltider som mellemmåltider. Man kan vælge mellem to pakker - med og uden dessert/biret ved dagens hovedmåltid.

Der betales månedsvis bagud for forplejningen. Betaling foregår via PBS. Såfremt man er fraværende fra sin bolig i 24 timer eller derover, vil man modtage refusion.

Betalingen følger kommunens takster, som i 2015 er 3.130 kr. om måneden for fuld forplejning med 2 middagsretter og 2.880 kr. om måneden for fuld forplejning med én middagsret.

Beboerne har også mulighed for at bestille mad til deres gæster.

Mad til beboere i Klostervænget

Der er indrettet køkken i alle lejlighederne, således at de beboere, der har mulighed for det og ønsker det, kan lave deres egen mad.

Såfremt man ønsker at spise maden fra vores køkken, kan man melde sig til spisning i den fælles spisestue. Det er ligeledes muligt efter behov at blive visiteret til at få morgenmad og aftensmad. Endvidere er der mulighed for deltagelse i formiddagskaffe, eftermiddagskaffe samt aftenarrangementer  - alt sammen annonceres på tavle ved spisestuen.

Der er endvidere ved henvendelse til køkkenet mulighed for at blive visiteret til ugepakker, hvor man modtager køle-vacuum-mad, som man selv kan varme i mikroovn.

Der betales månedsvis bagud for forplejningen. Betaling foregår via PBS. Betalingen følger kommunens takster. Ved spisning i spisestuen er prisen i 2015: 39 kr. for middagsmad med én ret og 46 kr. for middagsmad med to retter. Ved levering af ugepakker er prisen 45 kr. for en almindelig hovedret, 42 kr. for en lille hovedret og 10 kr. for en biret.

Det er også muligt at bestille mad til eventuelle gæster. Bestilling skal ske til køkkenet senest dagen før kl. 12. Mad til levering i weekenden skal bestilles senest torsdag kl. 12.

Mad til beboere i Randers Kloster

Der er indrettet køkken i alle lejlighederne, således at de beboere, der har mulighed for det og ønsker det, kan lave deres egen mad.

Såfremt man ønsker at spise maden fra vores køkken, kan man tilmelde sig til spisning i den fælles spisestue i Klostervænget.

Det er også muligt at bestille mad til eventuelle gæster. Bestilling skal ske til køkkenet senest dagen før kl. 12. Mad til levering i weekenden skal bestilles senest torsdag kl. 12.

Beboere på Randers Kloster kan endvidere deltage i formiddagskaffe, eftermiddagskaffe samt aftenarrangementer i Klostervængets spisestue.

Der er endvidere ved henvendelse til køkkenet mulighed for at blive visiteret til ugepakker, hvor man modtager køle-vacuum-mad, som man selv kan varme i mikroovn.

Der betales månedsvis bagud for forplejningen. Betaling foregår via PBS. Betalingen følger kommunens takster. Ved spisning i spisestuen er prisen i 2015: 39 kr. for middagsmad med én ret og 46 kr. for middagsmad med to retter. Ved levering af ugepakker er prisen 45 kr. for en almindelig hovedret, 42 kr. for en lille hovedret og 10 kr. for en biret.