Mad fra køkkenet

På denne side kan du læse om tilbud fra vores køkken. Ved valg af undersider nederst på siden kan du vælge, om du vil læse om mad til beboerne i Plejeafdelingen, i Klostervænget eller i Randers Kloster.

Vores køkken er et såkaldt modtagekøkken, idet vi modtager noget af maden fra Randers Kommunes centralkøkken, Madservice Kronjylland. Det drejer sig om kød og sovs - tilbehør hertil samt biretter, desserter samt øvrige måltider laver vi selv.

Det er også vores eget køkken, der tilbereder de dejlige festmiddage til vore fælles fester.

Salg fra køkkenet

Køkkenet driver et lille udsalg ved Klostervængets spisestue. Åbningstid omkring spisetid. Her kan købes de mest nødvendige dagligvarer.

Det er muligt ved henvendelse til køkkenet at købe smørrebrød og kager m.v. Bestilling skal ske senest dagen før kl. 12 - ved levering i weekenden senest torsdag kl. 12.

Køkkenet kan også sørge for servering ved mindesammenkomster i forbindelse med bisættelser m.v.

Vi tilbyder også at holde kurser, arrangementer m.v. i vore mødelokaler og festsalen, når vi ikke selv bruger dem, og køkkenet kan også i den forbindelse levere, morgenkaffe, frokost m.v.

Henvendelse herom kan ske til Klosterkontoret på tlf. 87 12 48 12 eller til køkkenet på tlf. 87 12 48 28.