Pleje og omsorg for beboerne i Klostervænget

Randers Kloster har ansat sit eget personale, der varetager pleje og omsorg for beboerne efter driftsoverenskomst med Randers Kommune.

Ved indflytning i en døgnbemandet bolig i Klostervænget vil der blive udarbejdet en visitation til pleje og omsorgsydelser. Visitationen tager afsæt i beboerens behov for pleje/omsorg, praktisk hjælp, måltider samt sygepleje.

Der er mulighed for at få hjælp i alle døgnets timer i det omfang, der er behov for det.

Visitationen vil naturligvis løbende blive revideret, når beboerens behov og situation ændrer sig.

Idet vi driver de døgnbemandede boliger i Klostervænget efter driftsoverenskomst med Randers Kommune, vil behov for pleje og omsorg blive vurderet i forhold til de standarder, kommunen har fastsat på området.

Kontaktpersonsordning

Alle beboere, der på den ene eller anden måde modtager hjælp, vil få tildelt en kontaktperson.

Kontaktpersonen fungerer som koordinator og bindeled mellem beboer, pårørende og de øvrige medarbejdere på klosteret.