Pleje og omsorg for beboerne i Plejeafdelingen

Randers Kloster har ansat sit eget personale, der varetager pleje og omsorg for beboerne efter driftsoverenskomst med Randers Kommune.

Ved indflytning i plejeafdelingen vil der blive udarbejdet en plejeplan, som tager afsæt i den enkelte beboers behov.

Der er mulighed for at få hjælp i alle døgnets timer i det omfang, der er behov for det, idet der er personale til stede hele døgnet

Plejeplanen vil naturligvis løbende blive revideret, når beboerens behov og situation ændrer sig.

Idet vi driver plejeafdelingen efter driftsoverenskomst med Randers Kommune, vil behov for pleje og omsorg blive vurderet i forhold til de standarder, kommunen har fastsat på området.

Kontaktpersonsordning

Alle beboere, der på den ene eller anden måde modtager hjælp, vil få tildelt en kontaktperson.

Kontaktpersonen fungerer som koordinator og bindeled mellem beboer, pårørende og de øvrige medarbejdere på klosteret.