Sådan får du en bolig på Randers Kloster

Se hvordan du søger en bolig på Randers Kloster, og hvordan reglerne for ventetid er.

Lejlighed i den private afdeling

Ønsker du at bo i en lejlighed i den private afdeling på Randers Kloster, skal du henvende dig til forstanderen for Randers Kloster på tlf. 8712 4812. Du bliver herefter inviteret til en samtale om vores tilbud og vilkårene for at bo her. Efter samtalen kan du blive skrevet op til en lejlighed.

Du skal være fyldt 60 år for at kunne blive skrevet op til en af lejlighederne. Du kan ikke blive skrevet op, før du aktuelt er interesseret i at overtage en ledig lejlighed.

Der er mange interesserede, så chancerne for at komme i betragtning er små.

Plejebolig eller ældrebolig

Ønsker du en plejebolig eller ældrebolig på Randers Kloster, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.

Visitationsenheden
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ

Tlf.: 8915 2550

E-mail: visitation@randers.dk (til mails som ikke indeholder følsomme personoplysninger)

Sikker e-mail: Sikker_sundhedogaeldre@randers.dk (til mails som indeholder følsomme personoplysninger)

Åbningstiderne er mandag-fredag kl. 08.00-12.00.

En visitator vurderer, om du er berettiget til en plejebolig eller ældrebolig. Hvis du er det, laver visitatoren en boligindstilling, og du kommer på venteliste til en bolig.

Ventetid på plejeboliger og ældreboliger

Der er forskellige regler for ventetid til plejeboliger og ældreboliger.

Randers Kommune har ventetidsgaranti på plejeboliger. Det betyder, at du får tilbudt en plejebolig inden for to måneder, efter du er godkendt til en. Hvis dit behov for en plejebolig er akut, er ventetiden dog væsentligt kortere end de to måneder, ventetidsgarantien foreskriver.

Der kan være lang ventetid på ældreboliger. Der er ingen ventetidsgaranti.

Hvis du ønsker at bo på et bestemt ældrecenter eller i et bestemt område, må du være indstillet på længere ventetid, end hvis du ikke har nogen særlige ønsker til ældrecenter eller område. Dette gælder, uanset om du søger en plejebolig eller ældrebolig.

Hvis du i forvejen bor i en af de private lejligheder eller en ældrebolig på Randers Kloster og visiteres til en plejebolig, har du fortrinsret til en plejebolig på Randers Kloster frem for ansøgere udefra.

Boligerne bliver altid givet til den, der har størst behov, og ikke nødvendigvis den, der har stået på venteliste i længst tid. Derfor kan du heller ikke få at vide, hvornår du kan forvente at få en bolig.

Det er Visitationsenheden, der har overblikket over ventelisten til både plejeboliger og ældreboliger. Det er ikke nødvendigt at kontakte Visitationsenheden, når du er skrevet på venteliste. Du vil blive kontaktet, når der er en ledig bolig til dig.