For pårørende til beboere på Randers Kloster

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Vi holder altid en indflytningssamtale, hvor du som pårørende bliver inviteret med, hvis vores nye beboer ønsker det.

Til indflytningssamtalen bliver du informeret om praktiske ting i forbindelse med indflytningen, og vi aftaler, hvordan samarbejdet mellem dig som pårørende og personalet skal foregå.

Til indflytningssamtalen vil vi også gerne have oplysninger om beboerens hidtidige tilværelse, herunder familie, beskæftigelse, livsstil m.m.

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads
  • hænger billeder, gardiner og lamper op
  • lægger personlige ejendele på plads
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Hvis beboeren har behov for det, vil vi gerne have, at du:

  • hjælper beboeren med indkøb
  • følger beboeren til læge, undersøgelser på sygehuset, tandlæge og lignende
  • hjælper beboeren med at betale regninger og tilmelde dem til betalingsservice, hvis det er muligt.

Kontakt til personalet

Beboeren har en kontaktperson. Hvis kontaktpersonen ikke er på arbejde, kan du henvende dig til en af de øvrige medarbejdere på afdelingen eller afdelingslederen.

Følg med i aktiviteterne på centret

Du kan komme på vores mailliste, så du modtager nyhedsmails og invitationer til arrangementer på Randers Kloster. Hvis du ønsker at komme på listen, skal du sende en mail herom til randers.kloster@randers.dk.

Du kan også se en kalender med arrangementer på Randers Kloster og invitationer dertil på vores opslagstavler i de forskellige afdelinger.

Beboerråd

Vi har et beboerråd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag. Du kan som pårørende stille op til rådet og/eller henvende dig til rådet, hvis der er noget, du gerne vil have, at det tager op.

Læs mere om beboerrådet.