Tilsyn på Randers Kloster

Randers Kloster får tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, Det kommunale tilsyn, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Derudover er der også tilsyn med vores elevatorer og brandsikkerhed.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den social- og plejefaglige indsats, herunder om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som gives, har den fornødne kvalitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også et sundhedsfagligt tilsyn, hvor den vurderer, om de sundhedsfaglige regler overholdes, f.eks. i forhold til medicinering og journalisering.

Rapport fra Styrelsens sundhedsfaglige tilsyn den 16. marts 2023

Kommunalt tilsyn

Kommunen fører tilsyn med, at opgaverne på Randers Kloster løses med den kvalitet (fagligt og økonomisk), som kommunen har besluttet, og at alle får den hjælp, som de har krav på.

Firmaet BDO varetager tilsynet på kommunens vegne.

Tilsynet omfatter fokusområder, som aftales på forhånd.

Tilsynet kommer uanmeldt én gang om året.

Kommunal tilsynsrapport for Randers Kloster

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet tjekker ved både anmeldte og uanmeldte besøg, om Randers Kloster overholder reglerne i Arbejdsmiljøloven, og at arbejdet på ældrecentret kan udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Boligerne på Randers Kloster er også omfattet af tilsynet, da de er en del af medarbejdernes arbejdsplads.

Fødevarekontrol

​​​​Der skal f.eks. holdes øje med temperaturen ved opvarmning og nedkøling af fødevarer, der skal være tjek på sikring mod skadedyr, og personalets hygiejne skal være i orden. Derudover tjekker Fødevarestyrelsen, at der foregår en daglig kontrol.

Vi modtager i alt fem tilsynsrapporter - en for hovedkøkkenet, en for modtagekøkkenet i Klostervænget (afdelingen med ældreboliger) og en for hver af de tre afdelinger med plejeboliger.

Randers Klosters smileys fra Fødevarestyrelsen

Elevatorer

Vores elevatormontører har månedligt tilsyn med alle elevatorerne på Randers Kloster.

Desuden er der kontrol fra et autoriseret firma efter lovens bestemmelser herom.

Brandsikkerhed

På hele Randers Kloster er der installeret automatisk brandalarmeringsanlæg, sprinkleranlæg m.v. Der føres de lovpligtige kontroller med disse anlæg.

Desuden fører Randers Kommune uanmeldt brandtilsyn.