Job på Randers Kloster

Alle medarbejdere på Randers Kloster arbejder sammen for at sikre vores beboere de bedst mulige betingelser for et godt liv.

På Randers Kloster er der mange forskellige kategorier af medarbejdere. Den største gruppe er plejepersonalet, der består af en afdelingsleder, social- og sundhedspersonale og sygeplejersker. Plejepersonalet har ansvaret for plejen og omsorgen for vore beboere.

Vores terapeuter tilbyder træning og meningsfyldte aktiviteter for beboerne og arbejder for at sikre de bedste hjælpemidler til gavn for beboere og medarbejdere.

Rengøringspersonalet har ansvar for rengøring af fællesarealer og lejligheder. I plejeafdelingen hjælper de også med at servere maden for beboerne.

I vaskeriet har vi to ansatte, der sørger for vask og strygning af primært Plejeafdelingens beboeres tøj.

Køkkenpersonalet har ansvar for at producere maden til alle de beboere, der får deres mad herfra.

Pedellerne har ansvar for at holde såvel de indendørs som de udendørs faciliteter i smuk og velholdt stand.

På kontoret er forstander og kontorassistenter ansvarlige for, at der styr på administration og økonomi.

Det er vigtigt for os, at nyansatte bliver grundigt instrueret i forbindelse med, at de begynder at arbejde her. Det er det både af hensyn til den nyansatte, der trives bedst med sit nye arbejde, når man ved, hvad man skal gøre i forskellige situationer, og af hensyn til beboerne, der som en selvfølge forventer, at vore ansatte er godt klædt på til at løse deres opgaver.

Vi sørger derfor altid for at nyansatte får en grundig introduktion, hvor man i nogle dage følges tæt med en erfaren medarbejder, inden man bliver sluppet løs på egen hånd.

På Randers Kloster vil vi:

  • yde hver enkelt beboer den bedste pleje og omsorg med respekt for deres behov og aktuelle livssituation
  • bevare de gamle dyder i plejearbejdet – og samtidig være med på den nyeste udvikling
  • forvente at alle ansatte yder deres bedste – og give gode muligheder for faglig udvikling
  • give plads til, at gode ideer kan føres ud i livet
  • have det rart med beboerne og hinanden, når vi er på arbejde.

Hvis du synes, at det lyder rigtigt for dig - så er det derfor, du skal arbejde på Randers Kloster. Er du endvidere kendetegnet ved begreberne stabil og fleksibel - så er du også den rigtige for os.

Vi er meget opmærksomme på, at personalets trivsel er en forudsætning for beboernes trivsel. Vi arbejder derfor målrettet for at undgå stress og nedslidning, og vi har i den forbindelse udarbejdet en stresspolitik.

Vi kan endvidere tilbyde vore ansatte et par værdifulde personalegoder:

Fri fitness - Vores træningslokale er til fri disposition for alle ansatte.

Tilbud om sygeforsikring - vil tilbyder alle fastansatte, at de gennem klosterets forsikringsselskab kan tegne en sygeforsikring til en attraktiv pris.

Endelig skal værdien af at have sit daglige arbejde i de smukke og velholdte bygninger ikke undervurderes.

I forbindelse med drøftelse af værdigrundlag og formål, har vi formuleret Randers Klosters kerneopgave:

Randers Kloster prioriterer beboernes værdighed og selvbestemmelse.

Randers Klosters kerneopgave er at give beboerne de bedste betingelser for at have et godt hjem.

Vi har derfor fokus på trivsel, sundhed og omsorg for den enkelte og på at skabe gode rammer for fællesskab og fælles aktiviteter.

På Randers Kloster ønsker vi at sikre både beboere og medarbejdere mulighed for at kunne færdes i et røgfrit miljø. Derfor har vi i respekt for såvel rygelov som kommunal rygepolitik udarbejdet vores egen rygepolitik.

På baggrund af lovgivning vedr. rygning, ny rygepolitik i Randers Kommune og Arbejdstilsynets krav om sikring af røgfrit miljø for medarbejderne samt Randers Klosters ønske om at være en institution, der virker sundhedsfremmende, er følgende rygepolitik gældende:

Beboerne

I lejlighederne

I beboernes egne lejligheder er det den enkelte beboer, der afgør, om der må ryges. Det henstilles, at udluftning efter rygning ikke sker ud til gange eller andre fællesarealer, men gennem vinduer til det fri.

I forbindelse med personalets arbejde i beboernes lejligheder kan der stilles krav om, at der ikke ryges, mens personalet er til stede, ligesom der kan stilles krav om udluftning, inden personalet kommer.

Gange og fællesarealer

Rygning er ikke tilladt på gange og fællesarealer.

Ved arrangementer i festsalen og i spisestuen på Klostervænget kan der ryges på den udendørs overdækkede rygeplads ved terrassen mellem Klostervænget og Klosteret. Ved arrangementer i havestuen i Plejeafdelingen kan der ryges på terrassen ved demenshaven.

Personalet viser ved udmøntning af rygepolitikken fornøden fleksibilitet og konduite i forhold til de beboere, hvor det brandsikkerhedsmæssige grunde ikke er forsvarligt, at de ryger uden opsyn.

Personalet

Randers Kloster er en røgfri arbejdsplads. Det vil sige, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden, og da alle medarbejdere på Randers Kloster har betalte pauser gælder rygeforbuddet også i pauser. Rygeforbuddet gælder også ved arbejde udenfor Randers Klosters område, ligesom det gælder, at der aldrig må ryges, mens man er i Randers Klosters arbejdstøj. Rygeforbuddet gælder også E-cigaretter.

Randers Kloster støtter medarbejdere, der ønsker at deltage i rygestopkurser eller ønsker

Ledige jobs

 

Afløsere

Vi har jævnligt brug for gode og stabile ufaglærte afløsere, så er du interesseret i det, kan du sende en ansøgning til os.

Vi har ikke mindst brug for sommerferieafløsere i juni-juli-august - til både rengøring og pleje - så kontakt os gerne, hvis du er interesseret. 

Se vores kontaktoplysninger.