Arbejde på Randers Kloster

På Randers Kloster er der ansat mange forskellige kategorier af medarbejdere. Alle har forskellige funktioner, men arbejder sammen om det formål at sikre vore beboere de bedst mulige betingelser for et godt liv på Randers Kloster.

Den største gruppe er plejepersonalet, der består af en afdelingsleder, social- og sundhedspersonale og sygeplejersker. Plejepersonalet har ansvaret for plejen og omsorgen for vore beboere.

Vores terapeuter tilbyder træning og meningsfyldte aktiviteter for beboerne og arbejder for at sikre de bedste hjælpemidler til gavn for beboere og medarbejdere.

Rengøringspersonalet har ansvar for rengøring af fællesarealer og lejligheder. I plejeafdelingen hjælper de også med at servere maden for beboerne.

I vaskeriet har vi to ansatte, der sørger for vask og strygning af primært Plejeafdelingens beboeres tøj.

Køkkenpersonalet har ansvar for at producere maden til alle de beboere, der får deres mad herfra.

Pedellerne har ansvar for at holde såvel de indendørs som de udendørs faciliteter i smuk og velholdt stand.

På kontoret er forstander og kontorassistenter ansvarlige for, at der styr på administration og økonomi.

Det er vigtigt for os, at nyansatte bliver grundigt instrueret i forbindelse med, at de begynder at arbejde her. Det er det både af hensyn til den nyansatte, der trives bedst med sit nye arbejde, når man ved, hvad man skal gøre i forskellige situationer, og af hensyn til beboerne, der som en selvfølge forventer, at vore ansatte er godt klædt på til at løse deres opgaver.

Vi sørger derfor altid for at nyansatte får en grundig introduktion, hvor man i nogle dage følges tæt med en erfaren medarbejder, inden man bliver sluppet løs på egen hånd.

På Randers Kloster vil vi:

  • yde hver enkelt beboer den bedste pleje og omsorg med respekt for deres behov og aktuelle livssituation.
  • bevare de gamle dyder i plejearbejdet – og samtidig være med på den nyeste udvikling.
  • forvente at alle ansatte yder deres bedste – og give gode muligheder for faglig udvikling.
  • give plads til, at gode ideer kan føres ud i livet.
  • have det rart med beboerne og hinanden, når vi er på arbejde.

Hvis du synes, at det lyder rigtigt for dig - så er det derfor, du skal arbejde på Randers Kloster. Er du endvidere kendetegnet ved begreberne stabil og fleksibel - så er du også den rigtige for os.

Vi er meget opmærksomme på, at personalets trivsel er en forudsætning for beboernes trivsel. Vi arbejder derfor målrettet for at undgå stress og nedslidning, og vi har i den forbindelse udarbejdet en stresspolitik.

Vi kan endvidere tilbyde vore ansatte et par værdifulde personalegoder:

Fri fitness - Vores træningslokale er til fri disposition for alle ansatte.

Tilbud om sygeforsikring - vil tilbyder alle fastansatte, at de gennem klosterets forsikringsselskab kan tegne en sygeforsikring til en attraktiv pris.

Endelig skal værdien af at have sit daglige arbejde i de smukke og velholdte bygninger ikke undervurderes.

Ledige jobs

Vi har en ledig stilling som social- og sundhedshjælper i aftenvagt. Jobannoncen kan ses på Jobnet 

Der er ansøgningsfrist mandag den 24. maj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har jævnligt brug for afløsere, så er du interesseret i det, kan du sende en ansøgning til os.

Se vores kontaktoplysninger her.