Bestyrelsen

Der er særskilte bestyrelser for de tre afdelinger: Randers Kloster, Klostervænget og Plejeboligerne.

Vedtægterne for Randers Kloster bestemmer sammensætningen af bestyrelsen.

Formand er stiftamtmanden over Århus Stift.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er biskoppen over Århus Stift, borgmesteren eller et medlem af Byrådet i Randers Kommune, politimesteren i Randers (nu politidirektøren for Østjyllands Politi) og kirkebogsførende sognepræst i Sct. Mortens Sogn.

Det betyder, at bestyrelsen aktuelt består af følgende medlemmer:

  • Stiftamtmand Torben Sørensen (formand)
  • Biskop Henrik Wigh-Poulsen
  • Politidirektør Helle Kyndesen
  • Sognepræst Marianne Vigen Smolarz

Bestyrelsen kan kontaktes via Klosterkontoret.

Klostervænget og Plejeboligerne

Bestyrelsen for Randers Kloster udpeger to medlemmer af bestyrelserne for de tilknyttede selvejende institutioner Klostervænget og Randers Klosters Plejeboliger - aktuelt er det Torben Sørensen og Marianne Vigen Smolarz. I hver af disse bestyrelser er der endvidere tre beboere.

I Klostervænget: Kamma Pedersen, Grethe Victoria Borch Hansen og Kirsten Kusk.

I Plejeboligerne: Grethe Skov, Knud Emil Schou og Ellen Fogh Andersen