Bestyrelsen

Der er særskilte bestyrelser for de tre afdelinger: Randers Kloster, Klostervænget og Plejeboligerne.

Vedtægterne for Randers Kloster bestemmer sammensætningen af bestyrelsen.

Formand er stiftamtmanden over Århus Stift.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er biskoppen over Århus Stift, borgmesteren i Randers, politimesteren i Randers (nu politidirektøren for Østjyllands Politi) og kirkebogsførende sognepræst i Sct. Mortens Sogn.

Det betyder, at bestyrelsen aktuelt består af følgende medlemmer:

  • Stiftamtmand Torben Sørensen (formand)
  • Biskop Henrik Wigh-Poulsen
  • Borgmester Claus Omann Jensen
  • Politidirektør Helle Kyndesen
  • Sognepræst Line Hage

Bestyrelsen kan kontaktes via Klosterkontoret.

Klostervænget og Plejeboligerne

Bestyrelsen for Randers Kloster udpeger to medlemmer af bestyrelserne for de tilknyttede selvejende institutioner Klostervænget og Randers Klosters Plejeboliger - aktuelt er det Torben Sørensen og Line Hage. I hver af disse bestyrelser er der endvidere tre beboere.

I Klostervænget: Kamma Pedersen, Grethe Victoria Borch Hansen og Anni Nielsen.

I Plejeboligerne: Grethe Skov, Knud Emil Schou og Bent Haacks