Formål

Der har gennem de godt og vel 460 år været flere formuleringer af formålet for Randers Kloster. Den gældende er fra fundatsen fra 1987.

I Randers Klosters gældende fundats fra 1987 hedder det, at:

"Fondens formål er at yde kvinder og mænd, der er hjemmehørende i Jylland bolig under betryggende forhold. Personer, hjemmehørende i Randers Kommune, har under lige forhold fortrinsret til optagelse."

Under menupunktet "Boliger" kan man læse mere om, hvordan man kommer i betragtning til en bolig på Randers Kloster.

Endvidere er følgende formålsformulering gældende:

  • at vi vil være kendt for at være en dynamisk og krævende arbejdsplads, der til stadighed udvikles i samarbejde mellem beboere og medarbejdere.
  • at beboerne og deres pårørende føler, at Randers Kloster er deres hjem.
  • at beboerne i størst muligt omfang selv forsøger at klare de daglige opgaver, og herefter modtager den nødvendige hjælp, indenfor den økonomiske ramme vi har til rådighed.
  • at samarbejde med beboerne om en række aktivitetstilbud, der er med til at berige de enkelte dage.
  • at give en fyldestgørende introduktion i forbindelse med indflytning på Randers Kloster.
  • at Klosteret bliver drevet på et kristent grundlag, dog således at alle bliver respekteret for deres personlige ståsted.

Kerneopgave

I forbindelse med drøftelse af værdigrundlag og formål, har vi formuleret Randers Klosters kerneopgave.