Rygepolitik

På Randers Kloster ønsker vi at sikre både beboere og medarbejdere mulighed for at kunne færdes i et røgfrit miljø. Derfor har vi i respekt for såvel rygelov som kommunal rygepolitik udarbejdet vores egen rygepolitik.

På baggrund af lovgivning vedr. rygning, ny rygepolitik i Randers Kommune og Arbejdstilsynets krav om sikring af røgfrit miljø for medarbejderne samt Randers Klosters ønske om at være en institution, der virker sundhedsfremmende, er følgende rygepolitik gældende:

Beboerne

I lejlighederne

I beboernes egne lejligheder er det den enkelte beboer, der afgør, om der må ryges. Det henstilles, at udluftning efter rygning ikke sker ud til gange eller andre fællesarealer, men gennem vinduer til det fri.

I forbindelse med personalets arbejde i beboernes lejligheder kan der stilles krav om, at der ikke ryges, mens personalet er til stede, ligesom der kan stilles krav om udluftning, inden personalet kommer.

Gange og fællesarealer

Rygning er ikke tilladt på gange og fællesarealer.

Ved arrangementer i festsalen og i spisestuen på Klostervænget kan der ryges på den udendørs overdækkede rygeplads ved terrassen mellem Klostervænget og Klosteret. Ved arrangementer i havestuen i Plejeafdelingen kan der ryges på terrassen ved demenshaven.

Personalet viser ved udmøntning af rygepolitikken fornøden fleksibilitet og konduite i forhold til de beboere, hvor det brandsikkerhedsmæssige grunde ikke er forsvarligt, at de ryger uden opsyn.

Personalet

Randers Kloster er en røgfri arbejdsplads. Det vil sige, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden, og da alle medarbejdere på Randers Kloster har betalte pauser gælder rygeforbuddet også i pauser. Rygeforbuddet gælder også ved arbejde udenfor Randers Klosters område, ligesom det gælder, at der aldrig må ryges, mens man er i Randers Klosters arbejdstøj. Rygeforbuddet gælder også E-cigaretter.

Randers Kloster støtter medarbejdere, der ønsker at deltage i rygestopkurser eller ønsker rygeafvænning med plaster. Der betales for evt. kursusdeltagelse og for plaster i op til tre måneder.