Rygepolitik

På Randers Kloster ønsker vi at sikre både beboere og medarbejdere mulighed for at kunne færdes i et røgfrit miljø. Derfor har vi i respekt for såvel rygelov som kommunal rygepolitik udarbejdet vores egen rygepolitik.

På baggrund af lovgivning vedr. rygning, ny rygepolitik i Randers Kommune og Arbejdstilsynets krav om sikring af røgfrit miljø for medarbejderne samt Randers Klosters ønske om at være en institution, der virker sundhedsfremmende, er følgende rygepolitik gældende.

Beboerne

I lejlighederne

I beboernes egne lejligheder er det den enkelte beboer, der afgør, om der må ryges. Det henstilles, at udluftning efter rygning ikke sker ud til gange eller andre fællesarealer, men gennem vinduer til det fri.

I forbindelse med personalets arbejde i beboernes lejligheder kan der stilles krav om, at der ikke ryges, mens personalet er til stede, ligesom der kan stilles krav om udluftning, inden personalet kommer.

Gange og fællesarealer

Rygning er ikke tilladt på gange og fællesarealer.

Ved arrangementer i festsalen og i spisestuen på Klostervænget kan der ryges på den udendørs overdækkede rygeplads ved terrassen mellem Klostervænget og Klosteret. Ved arrangementer i havestuen i Plejeafdelingen kan der ryges på terrassen ved demenshaven.

Personalet viser ved udmøntning af rygepolitikken fornøden fleksibilitet og konduite i forhold til de beboere, hvor det brandsikkerhedsmæssige grunde ikke er forsvarligt, at de ryger uden opsyn.

Personalet

Generelt gælder den kommunale rygepolitik fra 2016, der bl.a. siger, at rygning ikke må foregå i arbejdstiden, men at det kan lade sig gøre at ryge i overenskomstfastlagte pauser.

I Randers Klosters MED-udvalg er der besluttet følgende lokale udmøntning af rygepolitikken:

Når man har en arbejdsdag på mere end seks timer, har man en overenskomstfastlagt pause. Det betyder, at man på arbejdsdage, der varer mere end seks timer har mulighed for at ryge en enkelt gang.

Der er enighed om, at for dagvagter sker rygning tidligst efter middagen. For aftenvagter sker rygning efter aftensmaden. Nattevagter aftaler med kolleger, hvornår rygning kan ske.

Generelt gælder det, at pauser holdes, så det er foreneligt med arbejdets varetagelse, og da der er tale om lønnede pauser, står man til rådighed og skal afbryde pausen om nødvendigt.

Rygning foregår for alle vagtlag udendørs i den overdækkede gang mellem vaskeriet og køkkenet.

Overtrædelse af rygepolitikken vil kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Randers Kloster støtter medarbejdere, der ønsker at deltage i rygestopkurser eller ønsker rygeafvænning med plaster. Der betales for evt. kursusdeltagelse og for plaster i op til tre måneder.