Værdigrundlag: Kerneopgaven

I forbindelse med drøftelse af værdigrundlag og formål, har vi formuleret Randers Klosters kerneopgave.

Randers Klosters kerneopgave.

Randers Kloster prioriterer beboernes værdighed og selvbestemmelse

Randers Klosters kerneopgave er at give beboerne de bedste betingelser for at have et godt hjem.

Vi har derfor fokus på trivsel, sundhed og omsorg for den enkelte og på at skabe gode rammer for fællesskab og fælles aktiviteter.