Værdigrundlag

I forbindelse med udarbejdelse af mål- og handleplaner har vi udarbejdet dette værdigrundlag.

Ansvarlighed

Vi ønsker at fremme ansvarlighed ved at:

 • bruge kontaktpersonmodellen som et godt arbejdsredskab.
 • tilstræbe åben og ærlig dialog
 • være hjælpsomme kolleger og skabe kontinuitet i hverdagen.
 • fastholde egenomsorgs princippet.
 • udvise initiativ og tage ansvar for egen handlinger.

Udvikling

Vi ønsker at fremme en sund og god udvikling ved at:

 • fastholde og respektere beboernes personlige
  livsværdier, samt styrke deres selvværd.
 • være åbne og positive overfor nye tiltag.
 • praktisere gensidig tillid og ville hinanden det bedste.
 • lære at tro på sig selv og give sig i kast med nye opgaver.
 • udvikle faglige og personlige kompetencer.
 • bruge positiv kommunikation i hverdagen.

Helhed

Vi ønsker at fremme helheden ved at:

 • acceptere og respektere hinandens forskelligheder.
 • udvikle viljen til at ville løfte i flok.
 • dele viden og erfaring med hinanden.
 • byde naturligt ind, når man har ledig tid.
 • styrke den enkeltes ansvarlighed for helheden i arbejdet.

Kvalitet

Vi ønsker at fremme god kvalitet ved at:

 • være opmærksom på, at der afsættes den fornødne tid til beboerne, specielt de svageste.
 • vi overholder aftaler i forhold til beboerne, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.
 • sikre og udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • vi er brugerorienterede med ”et glimt i øjet” og ”hjertet på rette sted”.
 • vi hver især yder vort bedste til gavn for helheden.
 • kerneværdierne ikke kun er ord, men mærkbare og synlige i vort daglige arbejde.

Brugerorientering

Vi ønsker at styrke brugerorienteringen ved at:

 • sikre relevant og ligeværdig kommunikation til beboerne, hvor aktiv lytning er en væsentlig egenskab.
 • styrke kontakten, dialogen og samarbejdet med pårørendegruppen.