Pleje og hjælp på Randers Kloster

Få et overblik over de forskellige former for pleje og hjælp, vi tilbyder på Randers Kloster.

Når du flytter ind i en plejebolig eller ældrebolig på Randers Kloster, vurderer vi, hvad du har behov for af pleje og hjælp, f.eks. personlige pleje, praktisk hjælp, måltider og sygepleje. Flytter du ind i en plejebolig, laver vi desuden en plejeplan med afsæt i dine behov.

Hvis du bor i en af de private lejligheder på Randers Kloster og får behov for pleje og hjælp, skal du henvende dig til afdelingslederen i plejeafdelingen. Derefter bliver det vurderet, hvilke former for pleje og hjælp du kan få.

Du kan få hjælp i alle døgnets timer i det omfang, du har behov for det.

Dit behov for pleje og hjælp bliver vurderet løbende. Hvis dit behov og din situation ændrer sig, tilpasser vi den pleje og hjælp, du modtager.

Du kan få hjælp til personlig pleje, herunder:

 • af- og påklædning
 • sengeredning
 • bad
 • hudpleje
 • at gøre dig i stand
 • brug af hjælpemidler
 • middagshvil
 • toiletbesøg.

Sygepleje kan f.eks. være:

 • forebyggende sundhedsoplysning og rådgivning
 • inkontinenspleje
 • medicinering
 • pleje ved alvorlig sygdom
 • psykisk pleje og omsorg
 • behandlingsforløb
 • sondemad
 • sårpleje
 • undersøgelser.

I forbindelse med måltider kan du få hjælp til at tilberede og anrette din mad, spise og rydde op efter måltidet.

Hvis du får hjælp til rengøring, kan du tilmelde dig en rengøringspakke til indflytningssamtalen. I rengøringspakken indgår alle rengøringsmidler, støvsuger, m.v. Rengøringspakken koster 70 kr. pr. måned og skal betales via betalingsservice.

Hvis du ikke ønsker at tilmelde dig rengøringspakken, skal du selv stille både rengøringsmidler og -remedier til rådighed. Rengøringsmidlerne og -remedierne skal være godkendt i forhold til Arbejdstilsynets regler.

I plejeboligerne

Hvis du bor i en plejebolig, vil du typisk få hjælp til tøjvask.

Vi vasker tøj i vores eget centralvaskeri, og det er derfor vigtigt, at alt dit tøj mærkes med nummer. Du skal betale for at få vasket dit tøj i vaskeriet.

Du kan tilmelde dig en vaskepakke til indflytningssamtalen. Du kan vælge at bruge klosterets linned i vaskepakken. Vaskepakken koster 300 kr. pr. måned og skal betales via betalingsservice.

I ældreboligerne

Der er vaske- og tørremaskiner i alle ældreboligerne.

Hvis du får hjælp til tøjvask, vasker personalet dit tøj i din egen vaskemaskine. Du skal selv stille vaskemiddel til rådighed.

I de private lejligheder

I nogle af de private lejligheder er der vaskemaskine og tørretumbler. Derudover er der to vaskerier i kælderen, hvor du kan vaske og tørre tøj mod betaling.

Hvis du får hjælp til tøjvask, skal du ikke betale for at få vasket tøj. Du skal dog selv stille vaskemiddel til rådighed.

Hvis du har brug for et hjælpemiddel, kan du henvende dig til en af vores terapeuter.

Du beholder din sædvanlige tandlæge, når du flytter ind på Randers Kloster.

Personalet kan hjælpe dig med at bestille tid og transport til tandlægen.

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan besøge din sædvanlige tandlæge, kan du blive tilmeldt omsorgstandplejen. Det betyder, at en tandlæge kommer til dig på Randers Kloster. Personalet kan hjælpe med at tilmelde dig til omsorgstandplejen.

Vi har egen frisørsalon på Randers Kloster. Salonen ligger på 1. sal i Plejeafdelingen ved overgangen til Sydfløjen.

Flere dage om ugen kommer der en frisør i salonen. Frisøren er ikke ansat af Randers Kloster, men vi stiller lokale til rådighed for frisøren, der som selvstændig selv fastsætter sine priser.

Salonen er som udgangspunkt åben tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00.

Du kan bestille tid hos frisøren på telefon 2421 7326.

Alle beboere på Randers Kloster, som modtager en eller anden form for hjælp, vil få tildelt en kontaktperson.

Kontaktpersonen fungerer som koordinator og bindeled mellem dig, dine pårørende og det øvrige personale på Randers Kloster.