Klosterkirken

Randers Klosterkirke er en integreret del af Randers Kloster. Her er jævnligt gudstjenester.

Klosterkirken anvendes ofte ved bisættelser eller begravelser for klostrets beboere, hvor den intime atmosfære udgør en smuk ramme.

Kirken drives i samarbejde med Sct. Mortens Sogn. Der er almindelige gudstjenester hver søndag (undtagen i skolernes sommerferie) kl. 16.00 med offentlig adgang. På Sct. Mortens Sogns hjemmeside kan du se, hvornår der er gudstjeneste i Klosterkirken.

Der er indgang til kirken fra Klostergården. Du kan komme ind i Klostergården gennem træporten i Blegdammen 1.

Kirkens historie

Klosterkirken blev oprettet kort efter Randers Hospital - nu Randers Kloster - i 1558. Den første kirke er formodentligt bygget i 1573-75.

Den nuværende Randers Klosterkirke er bygget samtidig med de ældste af vores nuværende bygninger og er indviet i 1869.

I 1905 blev kirkens indre malet om, og den har i dag mørkegrønne farver og smukke udsmykninger.

I 2022 blev en større renovering af kirken påbegyndt. Den forventes afsluttet til påsken 2023. Under renoveringen holdes søndagsgudstjenesterne i klosterets festsal.