Træningslokale

Træningslokalet, der ligger i Østfløjen af det gamle kloster, kan benyttes af beboerne i alle tre afdelinger.

I Østfløjen har vi et træningslokale, der løbende er blevet opdateret med mange nye træningsredskaber. Der er både redskaber til konditions- styrke- og balancetræning.

Vore terapeuter bruger naturligvis lokalet og redskaberne til de beboere, der er visiteret til træning. Herudover er lokalet altid åbent og til disposition for beboere og medarbejdere, der ønsker at selvtræne. Spørg en af terapeuterne om hjælp efter behov.