Træningslokale

Vores træningslokale kan bruges til både selvtræning og træning, du er blevet visiteret til.

I Østfløjen har vi et træningslokale med mange træningsredskaber. Der er både redskaber til konditions-, styrke- og balancetræning.

Træningslokalet er altid åbent og til rådighed for beboere og medarbejdere, som ønsker at selvtræne.

Hvis du er visiteret til træning, bruger vores terapeuter lokalet og redskaberne til at hjælpe dig med din træning.

Du kan spørge en af terapeuterne om hjælp til træning, hvis du har behov for dette.