Boliger

Hvordan får jeg en bolig?

Med tre forskellige afdelinger har vi mulighed for at tilbyde både friske og plejekrævende ældre en lejlighed.

Boliger på Randers Kloster

Der er tre forskellige boligtyper på Randers Kloster. Vi har en privat afdeling, hvor personer over 60 år kan leje en lejlighed, og to afdelinger med visiterede boliger, hvor vi har driftsoverenskomst med Randers Kommune.