Boliger

Hvordan får jeg en lejlighed?

Med tre forskellige afdelinger har vi mulighed for at tilbyde både friske og plejekrævende ældre en lejlighed.

Lejlighed på Klosteret

Lejlighederne i det gamle Randers Kloster er charmerende og samtidig indrettet efter nutidens krav.

Ældrebolig i Klostervænget

Lejlighederne i Klostervænget er døgnbemandede ældreboliger, som man skal visiteres til af kommunen.

Plejebolig i Plejeafdelingen

Lejlighederne i Plejeafdelingen er plejeboliger, som man skal visiteres til af kommunen.

Praktiske forhold

I forbindelse med såvel ind- som udflytning er der en lang række praktiske forhold, der skal klares.