Pleje og omsorg i de forskellige afdelinger

Randers Kloster har ansat sit eget personale, der varetager pleje og omsorg for beboerne efter driftsoverenskomst med Randers Kommune.

Ved indflytning i plejeafdelingen vil der blive udarbejdet en plejeplan, som tager afsæt i den enkelte beboers behov.

Der er mulighed for at få hjælp i alle døgnets timer i det omfang, der er behov for det, idet der er personale til stede hele døgnet

Plejeplanen vil naturligvis løbende blive revideret, når beboerens behov og situation ændrer sig.

Idet vi driver plejeafdelingen efter driftsoverenskomst med Randers Kommune, vil behov for pleje og omsorg blive vurderet i forhold til de standarder, kommunen har fastsat på området.

Ved indflytning i en døgnbemandet bolig i Klostervænget vil der blive udarbejdet en visitation til pleje og omsorgsydelser. Visitationen tager afsæt i beboerens behov for pleje/omsorg, praktisk hjælp, måltider samt sygepleje.

Der er mulighed for at få hjælp i alle døgnets timer i det omfang, der er behov for det.

Visitationen vil naturligvis løbende blive revideret, når beboerens behov og situation ændrer sig.

Idet vi driver de døgnbemandede boliger i Klostervænget efter driftsoverenskomst med Randers Kommune, vil behov for pleje og omsorg blive vurderet i forhold til de standarder, kommunen har fastsat på området.

For beboerne i de private lejligheder på Randers Kloster gælder det, at vi har den aftale med Randers Kommune, at såfremt man får behov for pleje og omsorg, hvad enten det drejer sig om praktisk hjælp eller personlig pleje, så ydes denne pleje og omsorg af det plejepersonale, der er tilknyttet Klostervænget og Plejeafdelingen.

Det betyder, at såfremt man oplever at have behov for hjælp, skal henvendelse herom ske til afdelingslederen i plejeafdelingen. Der vil herefter ske en vurdering af hvilke ydelser, man kan komme i betragtning til at modtage - en såkaldt visitation.

Visitationen vil naturligvis løbende blive revideret, når beboerens behov og situation ændrer sig.

Idet vi driver pleje- og omsorgsopgaven efter driftsoverenskomst med Randers Kommune, vil behov for pleje og omsorg blive vurderet i forhold til de standarder, kommunen har fastsat på området.

Kontaktpersonsordning

Alle beboere, der på den ene eller anden måde modtager hjælp, vil få tildelt en kontaktperson.

Kontaktpersonen fungerer som koordinator og bindeled mellem beboer, pårørende og de øvrige medarbejdere på klosteret.