Pleje og omsorg i de forskellige afdelinger

Randers Kloster har ansat sit eget personale, der varetager pleje og omsorg for beboerne efter driftsoverenskomst med Randers Kommune.

Kontaktpersonsordning

Alle beboere, der på den ene eller anden måde modtager hjælp, vil få tildelt en kontaktperson.

Kontaktpersonen fungerer som koordinator og bindeled mellem beboer, pårørende og de øvrige medarbejdere på klosteret.