Vask og rengøring

Klosterets personale sørger for, at alle gange og fællesarealer bliver holdt rene. Desuden kan der gives hjælp til vask og rengøring i lejlighederne.

Rengøring i lejligheder

I plejeafdelingen vil alle beboere typisk modtage hjælp til rengøring i lejlighederne i henhold til den udarbejdede plejeplan. Idet det er sådan, at det er beboeren, der selv skal betale for rengøringsmidler mv., tilbyder vi, at man kan tilmelde sig en "rengøringspakke", hvorefter der er sørget for alle rengøringsmidler, støvsuger, toiletpapir mv. samt tandpasta, sæbe, håndcreme mv. Man tilmelder sig rengøringspakken i forbindelse med indflytningssamtalen. Betaling sker månedsvis forud via PBS.

I Klostervænget vil der i forbindelse med indflytningen og den løbende opfølgning blive vurderet, om man er berettiget til at modtage hjælp til rengøring. I det omfang, man modtager praktisk hjælp hertil, skal man selv stille rengøringsmidler mv. til rådighed.

I de private lejligheder i Randers Kloster gælder ligeledes, at de beboere, der modtager praktisk hjælp til rengøring, selv skal stille rengøringsmidler mv. til rådighed.

Vask

I plejeafdelingen vil alle beboere typisk være berettigede til modtage hjælp til vask. Opgaven varetages af vores eget centralvaskeri, og det er derfor vigtigt, at alt tøj mærkes med nummer. Beboerne skal betale driftsudgifterne ved vaskeriet - dog ikke lønudgifterne - og det er derfor muligt at tilmelde sig en vaskepakke, hvor man også kan vælge at benytte kosterets linned. Man tilmelder sig vaskepakken i forbindelse med indflytningssamtalen. Betaling for vaskepakken sker månedsvis forud via PBS.

I Klostervænget er der installeret vaske- og tørremaskiner i alle lejligheder. Såfremt man er visiteret til hjælp til tøjvask, vil personalet derfor foretage dette i ens egen vaskemaskine, hvor man også selv skal stille vaskemiddel til rådighed.

I Randers Kloster er der i nogle lejligheder installeret vaskemaskine og tørretumbler, og desuden er der til beboernes disposition to vaskerier i kælderen, hvor der mod betaling kan vaskes og tørres. De beboere, der er visiteret til hjælp til tøjvask, skal selv betale og levere vaskemiddel m.v.