Vask og rengøring

Klosterets personale sørger for, at alle gange og fællesarealer bliver holdt rene. Desuden kan der gives hjælp til vask og rengøring i lejlighederne.

Rengøring i lejligheder

I plejeafdelingen vil alle beboere typisk modtage hjælp til rengøring i lejlighederne i henhold til den udarbejdede plejeplan. Det samme gælder for hovedparten af beboerne i Klostervænget. Idet det er sådan, at det er beboeren, der selv skal betale for rengøringsmidler m.v., tilbyder vi, at man kan tilmelde sig en "rengørings-pakke", hvorefter der er sørget for alle rengøringsmidler, støvsuger, toiletpapir m.v. samt tandpasta, sæbe, håndcreme m.v. Man tilmelder sig rengøringspakken i forbindelse med indflytningssamtalen. Betaling sker månedsvis forud via betalingsservice. Hvis man ikke ønsker at tilmelde sig rengøringspakken, skal man selv stille både rengøringsmidler og rengørings-remedier til rådighed. Og det bemærkes, at der skal være tale om midler og remedier, der kan godkendes i forhold til Arbejdstilsynets regler.

I de private lejligheder i Randers Kloster gælder ligeledes, at de beboere, der modtager praktisk hjælp til rengøring, kan tilmelde sig rengøringspakken, og hvis ikke man ønsker det, skal man stille (godkendte) rengøringsmidler mv. til rådighed.

Vask

I plejeafdelingen vil alle beboere typisk være berettigede til modtage hjælp til vask. Opgaven varetages af vores eget centralvaskeri, og det er derfor vigtigt, at alt tøj mærkes med nummer. Beboerne skal betale driftsudgifterne ved vaskeriet - dog ikke lønudgifterne - og det er derfor muligt at tilmelde sig en vaskepakke, hvor man også kan vælge at benytte klosterets linned. Man tilmelder sig vaskepakken i forbindelse med indflytningssamtalen. Betaling for vaskepakken sker månedsvis forud via betalingsservice.

I Klostervænget er der installeret vaske- og tørremaskiner i alle lejligheder. Såfremt man er visiteret til hjælp til tøjvask, vil personalet derfor foretage dette i ens egen vaskemaskine, hvor man også selv skal stille vaskemiddel til rådighed.

I Randers Kloster er der i nogle lejligheder installeret vaskemaskine og tørretumbler, og desuden er der til beboernes disposition to vaskerier i kælderen, hvor der mod betaling kan vaskes og tørres. De beboere, der er visiteret til hjælp til tøjvask, skal selv betale og levere vaskemiddel m.v.